Site Loader

Ubezpieczenie od utraty dochodu – polisa dedykowana przedsiębiorcom i ludziom wolnych zawodów

Choroba bądź urazy będące następstwem wypadku radykalnie zmieniają codzienne życie. Osoby skrzywdzone przez los muszą nauczyć się funkcjonować z niepełnosprawnością i radzić sobie z przewlekłym bólem czy innymi dolegliwościami obniżającymi komfort egzystencji. Ale okres leczenia i rekonwalescencji po chorobie często wiąże się też z utratą źródła dochodów i obniżeniem dotychczasowego

Ochrona prawna lekarza: Inwestycja w ubezpieczenie

Pomimo stale rozwijającej się wiedzy medycznej i technologii, ryzyko błędów medycznych wciąż pozostaje realne. Coraz częściej słyszymy o dramatycznych przypadkach, które kończą się dla pacjentów tragicznie z powodu niewłaściwej diagnozy, błędów proceduralnych czy zaniedbań. Co więcej, zwiększająca się świadomość pacjentów, dostęp do informacji i wszechobecność mediów społecznościowych sprawiają, że pacjenci

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia dla lekarzy?

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia dla lekarzy? Ubezpieczenie dla lekarzy to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni lekarzy przed roszczeniami pacjentów lub ich rodzin w przypadku błędów medycznych, zaniedbań lub niewłaściwego postępowania. Ubezpieczenie to pokrywa koszty obrony prawnej, odszkodowań, zadośćuczynień i innych wydatków związanych z ewentualnym procesem sądowym. W

OC dla lekarzy – najważniejsze kwestie, o których warto wiedzieć

Odpowiednie ubezpieczenie jest kluczowym elementem działalności zawodowej, szczególnie w przypadku grup obarczonych dużym ryzykiem wystąpienia komplikacji i niepożądanych skutków. Bez wątpienia do branż wiążących się z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie zdrowie i życie należą do takich wszyscy  lekarze i innych pracownicy medyczni. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy zapewnia ochronę w przypadku

Wybór odpowiedniej polisy OC

Biura rachunkowe odgrywają kluczową rolę w biznesowym krajobrazie, zapewniając usługi związane z obszarem finansów i księgowości. Jednak wraz z tymi usługami pojawia się potencjalne ryzyko popełnienia błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla klientów. Dlatego właściciele biur rachunkowych są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC),