Site Loader

Od razu chcemy zaznaczyć, że OC radcy prawnego jest obowiązkowe. Ten obowiązek wynika bezpośrednio z ustawy o radcach prawnych. Bardzo ważne jest to, że obowiązek posiadania ważnej polisy spoczywa na radcy prawnym, zaczynając, od dnia, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu. Oznacza to nic innego jak to, że radca prawny bez ubezpieczenia OC nie może w żadnym wypadku rozpocząć swojej radcowskiej praktyki. Co daje takie ubezpieczenie? Zdejmuje ono odpowiedzialność cywilną z radcy w przypadku dopuszczenia się błędu, czy też zaniechania. Mowa tutaj o sytuacji, gdy radca prawny wyrządzi swojemu klientowi szkodę. Zakres ubezpieczenia nie tylko obejmuje błędy, ale także wszelkiego rodzaju zaniechania. To dotyczy sytuacji, w której radca prawny nie wykonał danej czynności, a do tego naraził swojego klienta na szkodę.

Jak już zostało wspomniane radca prawny, musi posiadać polisę OC i to w każdej sytuacji związanej bezpośrednio z wykonywaniem swojego zawodu. Na pewno nie może sporządzać opinii prawnych, opracowywać projektów aktów prawnych oraz także występować przed sądem, oraz innego rodzaju urzędami w charakterze obrońcy, czy też pełnomocnika.

Kiedy polisa OC nie obowiązuje danego radcy prawnego?


Na pewno warto wiedzieć, że ubezpieczenie radcy prawnego nie zawsze w pełni obowiązuje. Po pierwsze, ubezpieczenie OC nie obowiązuje w sytuacji, gdy radca prawny wyrządził jakąś krzywd osobie ze swojej najbliższej rodziny lub też powinowatemu. Po drugie, gdy do szkody doszło już w momencie skreślenia radcy z listy radców prawny lub gdy został on zawieszony. W każdej z tej sytuacji ubezpieczenie w ramach polisy OC nie obowiązuj danego radcy prawnego.

Na rynku działa tak naprawdę bardzo dużo radców prawnych. Znaczna większość z nich oczywiście posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jednak kiedy się chce skorzystać z usług rady, to nigdy nie zaszkodzi się upewnić co do tego, czy na pewno on posiada ważną polisę. W tenże sposób klient może się zabezpieczyć przed wszelkimi nieprzyjemnymi niespodziankami, które mogą się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Jest to niezmiernie ważne. W innym wypadku słusznie obawiamy się współpracy z danym specjalistą. OC rady prawnego to absolutna podstawa. Informację tą możemy sprawdzić szczegółowo. Nie jest to żadna tajemnica, a więc każdy klient powinien mieć tego świadomość. Niestety wielu klientów nie wie o czymś takim jak ubezpieczenie OC radcy prawnego i później są rozczarowani.

Zuza