Ubezpieczenie radcy prawnego – czy jest obowiązkowe?

Od razu chcemy zaznaczyć, że OC radcy prawnego jest obowiązkowe. Ten obowiązek wynika bezpośrednio z ustawy o radcach prawnych. Bardzo ważne jest to, że obowiązek posiadania ważnej polisy spoczywa na radcy prawnym, zaczynając, od dnia, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu. Oznacza to nic innego jak to, że radca prawny bez