Site Loader

W Polsce ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania pracy zawodowej jest obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy pracują na terenie naszego kraju. Wspomniane przepisy reguluje ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która w tej formie funkcjonuje od 2010 roku. OC lekarzy stanowi zabezpieczenie zarówno dla medyków, jak i dla pacjentów. A co obejmuje taka polisa i jakie korzyści ze sobą niesie?

Lekarz – zawód wysokiego ryzyka

Praca lekarza wiąże się z nieustającym stresem oraz koniecznością szybkiego podejmowania decyzji, od których zależy zdrowie i życie pacjentów. W takich warunkach nietrudno o popełnienie błędu, który może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie ciała pacjenta lub nawet jego śmierć. Dlatego lekarze wszystkich specjalizacji muszą jeszcze przed rozpoczęciem pracy wykupić polisę OC, która uchroni ich przed skutkami źle postawionej diagnozy lub przeprowadzenia nieskutecznego leczenia. Wówczas roszczenia pacjenta lub jego rodziny zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową. Lekarze mogą się również zdecydować na polisę rozszerzoną, która zabezpieczy ich interesy na wypadek utraty pracy, zakażenia w miejscu pracy czy konieczności wynajęcia prawnika.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy musi być opłacane osobiście przez samych medyków

OC lekarzy – co obejmuje?

W ramach OC lekarzy odszkodowanie może zostać wypłacone tylko wtedy, gdy do niepożądanego działania bądź zaniechania doszło w trakcie obowiązywania polisy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/). Jeśli lekarz nie wykupił ubezpieczenia na czas lub opłacił składkę z opóźnieniem, to firma ubezpieczeniowa będzie miała podstawę do odrzucenia roszczenia. Dodatkowo odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy:

  • lekarz utracił prawo do wykonywania zawodu
  • w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
  • jeśli sprawa dotyczy zniszczenia mienia
  • jeśli sprawa dotyczy kar umownych
  • jeśli szkoda powstała w trakcie wojny, rozruchów lub aktów terroru.

OC lekarzy musi opiewać na odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, która będzie adekwatna do ukończonej specjalizacji. Obecnie minimalna suma gwarancyjna wynosi około 25.000 euro na jedno zdarzenie, a maksymalna kwota może dojść nawet do 100.000 euro. Większa kwota wymaga zapłacenia wyższej składki i najczęściej dotyczy anestezjologów, ginekologów, onkologów i chirurgów.

OC lekarzy – na co warto zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy musi być opłacane osobiście przez samych medyków. Zawierając nową umowę lub przedłużając aktualnie obowiązującą polisę, warto zwrócić uwagę na jej warunki, ponieważ takie ubezpieczenie musi spełniać wymogi określone w ustawie. Praktykujący lekarze codziennie przyjmują i leczą dziesiątki pacjentów, dlatego to ważne, by byli odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualną pomyłką. OC lekarzy można wygodnie wykupić bez wychodzenia z domu, korzystając z internetowych formularzy. W takim wypadku warto porównać kilka ofert między sobą, by wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie. Jeśli lekarz w przyszłości chciałby rozszerzyć polisę o dodatkowe opcje, to powinien sprawdzić, czy firma, w której się ubezpiecza, przewiduje specjalne pakiety dla medyków.

Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy pacjent ma szansę otrzymać wysokie odszkodowanie, które częściowo lub w pełni zrekompensuje mu doznany uszczerbek na zdrowiu. Cała procedura nie powinna trwać długo, a uzyskane w ten sposób pieniądze pacjent może wydać na leczenie, rehabilitację lub kosztowny sprzęt medyczny. Jeśli pacjent zmarł, to o odszkodowanie może ubiegać się jego rodzina, a każde taka sytuacja musi zostać dokładnie wyjaśniona przez szpital i organy ścigania.

Zuza