Site Loader

Powszechnie wiadomo, że na podstawie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2003 roku, adwokaci, oraz radcowie prawni muszą obowiązkowo posiadać ubezpieczenie od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z powyższym na każdym adwokacie spoczywa obowiązek ubezpieczenia się na wypadek popełnienia szkód w wyniku świadczenia usług zawodowych. Polisa chroni na wypadek błędnie podjętych działań w wyniku różnych czynności zawodowych, kiedy klientowi zostały wyrządzone krzywdy. Czynności takie jak świadczenie pomocy prawnej, oraz udzielanie porad prawnych,czy tez sporządzanie opinii prawnych mogą być niekiedy źle przeprowadzone, co poskutkuje narażeniem klienta na szkody materialne, oraz te osobiste. Jeśli klient zostanie osobą poszkodowaną, trzeba będzie wyrównać poniesione koszty z polisy radcy prawnego, lub też prawnika który wypłaci odpowiednie finansowe wsparcie jako zadośćuczynienie. Środki finansowe pojawiają się z polis OC. Jeśli zdarzy się, że radca prawny, czy adwokat nie będzie posiadał OC, narażony zostanie na konsekwencje karne, oraz finansowe. Przy okazji naraża na utratę zaufania przyszłych klientów ponieważ na etapie wyboru godnego radcy prawnego, klient może poprosić o pokazanie ważnej polisy ubezpieczeniowej. W ten sposób potencjalny klient zabezpieczy się na wypadek ewentualnych przyszłych szkód, powstałych w wyniku pracy. Polisa ubezpieczeniowa jest praktycznym poczuciem bezpieczeństwa radcy.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego

Obowiązkowe OC nie jest jedynie przykrym obowiązkiem. Każdy z radców powinien mieć na uwadze wszystkie zalety korzystania z tej formy bezpieczeństwa, oraz z zalet opłacania składek. Polisa chroni na wypadek:

 • wyrządzenia szkód powstałych w wyniku wykonywania codziennych czynności w ramach pracy
 • wyrządzenia szkód w opracowaniu projektów aktów
 • występowania przed urzędami, czy instytucjami.

Zalety wykupienia OC radcy prawnego

Poprzez kupno polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej, radca prawny otrzymuje:

 • ochronę własnej kancelarii
 • minimalizowanie ryzyka wynikającego z prowadzenia usług
 • pokrycie szkód w wyrządzonych w wyniku błędów
 • rzetelną, a także sprawną obsługę od momentu podpisania umowy do samej wypłaty odszkodowania
 • spełnienie wymogu prawnego
 • poczucie bezpieczeństwa.

Dodatkowe OC radcy prawnego


Ubezpieczenia radców prawnych w wariancie podstawowym to nie wszystko. Jeśli radca jest zainteresowany wyższą sumą ubezpieczenia, może pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia OC. Rozwiązanie pozwala podwoić sumę gwarancyjną nawet do kwoty miliona euro. Każdy adwokat, a także radca prawny może ubezpieczać kancelarię na wypadek problemów, oraz konsekwencji powstałych w wyniku pomyłek. Polisy można rozszerzać na dodatkowe warianty, oraz na wiele dostępnych sposobów takich jak darmowe porady prawne, lub sam dostęp do prawnika. Dzięki wszystkim tym możliwościom, każdy prawnik, oraz radca może czuć się bezpieczniej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego

Należy również mieć na uwadze, czego nie obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla radcy prawnego. Poniżej lista wyłączeń:

 • brak wypłaty odszkodowania w przypadku szkód o wycenie wyższej jak 50 000 zł, ponieważ kwota ta wynika z rozporządzenia
 • brak wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia mienia przez osoby ubezpieczenie w stosunku do jej rodziny, lub biznesowych partnerów
 • brak wypłaty odszkodowania w związku ze szkodami po skreśleniu radcy prawnego z list adwokatów
 • brak wypłaty odszkodowań na skutek wojny, terroru, lub zamieszek.

Zuza

Kategorie

Archiwa