OC lekarzy – jak medyk może się zabezpieczyć przed popełnieniem błędu?

W Polsce ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania pracy zawodowej jest obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy pracują na terenie naszego kraju. Wspomniane przepisy reguluje ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która w tej formie funkcjonuje od 2010 roku. OC lekarzy stanowi zabezpieczenie zarówno