Site Loader

Każdego dnia na terenie Polski przebywają cudzoziemcy. Warto zadbać o to, by ich pobyt w Polsce był możliwie najbardziej bezpieczny. W takiej sytuacji konieczne jest więc ubezpieczenie zdrowotne. Umożliwi ono otrzymanie bezpłatnej pomocy medycznej w razie konieczności.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców skierowane są przede wszystkim do osób przebywających na terenie Polski, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Mogą to być na przykład osoby, które dopiero co przybyły do pracy.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców umożliwiają pokrycie kosztów niezbędnej pomocy medycznej. Czasem zdarza się, że osoby przebywające na terenie Polski wymagają nagłej pomocy medycznej. W przypadku braku ubezpieczenia pomoc taka będzie wiązać się z ogromnymi kosztami. By uniknąć takich wydatków, należy wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Jak działa polisa dla cudzoziemca?

Polisa ubezpieczeniowa dla cudzoziemca umożliwia pokrycie kosztów ewentualnych zabiegów lekarskich. Oznacza to, że w przypadku konieczności wykonania niezbędnych badań diagnostycznych czy transportu medycznego z jednej placówki do drugiej, ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty. W przypadku konieczności transportu zwłok koszt tego zabiegu leży po stronie firmy ubezpieczeniowej. Do ogromne odciążenie finansowe dla rodziny ubezpieczonego.

Decydując się na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami. Często zdarza się, że dobrej jakości polisa obejmuje również choćby koszt leczenia stomatologicznego w przypadku nagłych bólów. Niejednokrotnie polisa taka pokrywa również koszty pobytu w szpitalu czy transport do miejsca zamieszkania. Zapoznanie się z ofertą kilku firm ubezpieczeniowych pozwoli wybrać najkorzystniejszą ofertę.

O ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców mogą starać się osoby przebywające na terytorium Polski, które posiadają choćby wizę pracowniczą czy zezwolenie na osiedlenie. Ubezpieczenie takie skierowane jest do obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Z takiej polisy korzystają bardzo często osoby posiadające dokument, który potwierdza status uchodźcy.

Koszty leczenia mogą być bardzo wysokie, szczególnie dla osoby nieubezpieczonej. Właśnie dlatego coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca. Polisa taka umożliwia ogromne oszczędności w przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej. Nic więc dziwnego w tym, że coraz więcej osób zaczyna interesować się taką formą ubezpieczenia.

Zuza