Site Loader

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców (o którym więcej tutaj: https://polisaobcokrajowca.pl/). Osoby, które legalnie przebywają na terytorium Polski mają możliwość ubezpieczenia się. Żeby to zrobić koniecznie jest złożenie odpowiedniego wniosku do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres zamieszkania.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców


Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno na stronie internetowej NFZ, jak i w siedzibie oddziałów jest dostępny druk wniosku. Wystarczy go pobrać, a następnie wydrukować. Należy pamiętać, że osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej muszą posiadać paszport, a także wizę w celu wykonywania pracy lub zgodę na pobyt tolerowane. Inne akceptowane dokumenty to zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie na zamieszkanie na oznaczony czas. Osoby, które dobrowolnie zawarły umowę ubezpieczenia powinny pamiętać również o zgłoszeniu swoich członków rodziny. Nie trzeba tego zgłaszać, jeśli te osoby są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym wynikającym z innego tytułu. Chodzi o takich członków rodziny jak: małżonek, rodzice, dzieci oraz dziadkowie, jeżeli działają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Warto dodać, że cały czas zwiększa się napływ pracowników zza naszej wschodniej granicy. Może to być niepokojące, ponieważ wkrótce będzie pracować miejsc pracy. W naszym kraju obecnie pracuje około miliona osób z Ukrainy. Najczęściej pracują na budowie lub w gastronomii. Szczególnie niebezpieczna jest branża budowlana, ponieważ często dochodzi do wypadków. Ubezpieczenie zdrowotne powinno być dla wszystkich priorytetem, ponieważ w takich zawodach bardzo łatwo o wypadek podczas pracy.

Zalety ubezpieczenia

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia darmową opiekę medyczną

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia darmową opiekę medyczną. Z takiej możliwości mogą skorzystać wszyscy pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracodawca powinien jak najszybciej zgłosić swojego pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak nie wszędzie można ubiegać się o umowę o pracę. Niektóre firmy oferują jedynie umowę zlecenie lub umowę o dzieło. To sprawia, że nie muszą zgłaszać pracowników do ubezpieczenia. Nie jest to dobre, ponieważ zatrudnione osoby nie mogą skorzystać z darmowej pomocy medycznej. Wtedy trzeba działać na własną rękę, jeżeli zaczną się problemy zdrowotne. Dobrym pomysłem jest zakup prywatnej polisy, która z reguły kosztuje 50-200 zł miesięcznie. Jednak nie wszystkich stać na taki wydatek, ponieważ z reguły nie są to zamożni ludzie. Za jednorazową wizytę w gabinecie lekarskim trzeba zapłacić nawet 200 zł.

 

Zuza