Ubezpieczenie biura rachunkowego – komfortowe prowadzenie działalności

Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli klient będzie domagał się finansowego roszczenia z tytułu np. błędu w rachunkach, przedsiębiorca może skorzystać wówczas z przysługującego mu odszkodowania.