Wszystko o ubezpieczeniu radcy prawnego

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Zajmuje się on świadczeniem takiej pomocy prawnej, która polega na udzielaniu konsultacji i rad prawnych. Sporządza również opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych. Może również występować w urzędach i sądach jako pełnomocnik.