Site Loader

Choroba bądź urazy będące następstwem wypadku radykalnie zmieniają codzienne życie. Osoby skrzywdzone przez los muszą nauczyć się funkcjonować z niepełnosprawnością i radzić sobie z przewlekłym bólem czy innymi dolegliwościami obniżającymi komfort egzystencji. Ale okres leczenia i rekonwalescencji po chorobie często wiąże się też z utratą źródła dochodów i obniżeniem dotychczasowego poziomu życia – zarówno chorego, jak i jego bliskich.

Polisa od utraty dochodu – atrakcyjna alternatywa dla ubezpieczenia chorobowego w ZUS

Choroba bądź urazy będące następstwem wypadku radykalnie zmieniają codzienne życie

Choroba czy wypadek negatywnie wpływają przede wszystkim na kondycję finansową przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody. Jedni i drudzy podlegają obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ale dotyczy on jedynie składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych. Ubezpieczenie chorobowe należy natomiast do dobrowolnych. Życie pokazuje że wielu przedsiębiorców oraz ludzi wolnych zawodów rezygnuje z niego, a ci, którzy decydują się opłacać składki, uiszczają je zazwyczaj w minimalnej dopuszczalnej wysokości. Dotyczy to zwłaszcza mikroprzedsiębiorców. W przypadku takich osób ciekawą alternatywą dla ubezpieczenia w ZUS jest polisa wykupiona w towarzystwie ubezpieczeniowym. Prywatne ubezpieczenie od utraty dochodu, które będzie opłacane w wysokości zbliżonej do składek chorobowych odprowadzanych do ZUS, może w razie choroby bądź wypadku zagwarantować świadczenie znacznie wyższe niż oferowane przez państwowego ubezpieczyciela.

Dla jakich grup zawodowych przeznaczone jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu (ochronadochodu.pl) to stosunkowo nowy rodzaj polisy, który towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły do swojej oferty przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach oraz osobach wykonujących wolne zawody, bardzo często zatrudnionych na umowach kontraktowych bądź prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dotyczy to w szczególności:

  • inżynierów budownictwa i architektów prowadzących własne biura projektowe,
  • osób zatrudnionych w zawodach medycznych: lekarzy różnych specjalności, stomatologów, weterynarzy, położnych, pielęgniarek oraz specjalistów w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii,
  • prawników prowadzących własną praktykę komorniczą, radcowską bądź adwokacką,
  • osób mających zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości: zarządców budynków czy licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • samodzielnych doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz księgowych pracujących we własnych biurach rachunkowych,
  • informatyków i programistów.

Choroba bądź urazy będące następstwem wypadku radykalnie zmieniają codzienne życie

Ubezpieczenie od utraty dochodu – doskonałe zabezpieczenie finansowe na czas choroby bądź rehabilitacji

Decydując się na podpisanie umowy ubezpieczenia od utraty dochodu, można wybrać polisę o różnym zakresie. Wariant podstawowy obejmuje zwykle finansową ochronę dla ubezpieczonego w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, uniemożliwiających czasowo lub na stałe wykonywanie obowiązków zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać również w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, wymagającego dostosowania się do życia z niepełnosprawnością, a także śmierci właściciela polisy. Wówczas wypłacone świadczenie stanowi finansowe zabezpieczenie dla rodziny zmarłego. Ubezpieczenie od utraty dochodu rekompensuje straty wynikające z niewykonywania przez świadczeniobiorcę pracy zarobkowej. Zastrzyk gotówki przyda się, zwłaszcza że mimo choroby trzeba spłacać kredyty, raty leasingowe i ponosić koszty wynajmu lokalu dla firmy. Do tego dochodzą wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją.

Zuza

Kategorie

Archiwa