Site Loader

Zawody medyczne obarczone są dużym ryzykiem. Istnieje sporo czynników, które mogą przyczynić się do tego, że pacjentom zostanie wyrządzona krzywda. Ze względu na wysokie ryzyko każdy medyk niezależnie od tego, czy jest do tego zobowiązany, czy też nie powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. To zabezpieczenie zarówno dla medyka, jak i dla osób którym w wyniku swoich błędów wyrządzi krzywdę.

Polisa OC dla lekarzy – podstawowe informacje

OC dla lekarzy nie jest obowiązkowe w każdym przypadku, choć niezależnie od specjalizacji i sposobu działania zdecydowanie warto wejść w jego posiadanie. Taka polisa będzie jednak obejmowała wyłącznie szkody osobowe – rzeczowe nie są objęte zakresem ochrony.

Kiedy OC dla lekarza jest obowiązkowe? Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej praktyki lekarskiej. Medycy zatrudnieni na umowę o pracę/zlecenie/ dzieło nie muszą wchodzić w posiadanie takiego ubezpieczenia. Jeżeli się na nie zdecydują, jest to ich indywidualna decyzja i dodatkowe zabezpieczenie. OC jest obowiązkowe dla wszystkich lekarzy, których praktyka ma formę działalności gospodarczej.

Zawody medyczne obarczone są dużym ryzykiem

Zakres ochrony polisy OC dla lekarzy

Aby zrozumieć, dlaczego polisa OC jest przydatna dla osób pracujących w zawodach medycznych, warto wiedzieć, jaki jest zakres takiego ubezpieczenia. Otóż dotyczy ono odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą przed szkodami, które są wyrządzone przez ich świadome lub nieświadome działanie. Lekarka polisa OC to dobre zabezpieczenie zarówno dla lekarzy (ochrona przed roszczeniami pacjentów) jak i ich pacjentów (zabezpieczenie ich potrzeb, na wypadek popełnienia przez medyka błędy).

Jeżeli lekarz prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie lecznictwa jest on zobowiązany przepisami prawa do tego, by posiadać przez cały okres swojej działalności czynną polisę OC. Jednak jeżeli nie jest przedsiębiorcą i pracuje w placówce medycznej w oparciu np. o umowę o pracę, nie musi wykupywać ubezpieczenia. Wówczas to sam lekarz decyduje o zakupie polisy. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeżeli nie jest ona w danym przypadku obowiązkowa, przy wykonywaniu tak poważnego i odpowiedzialnego zawodu, niezależnie od charakteru pracy warto ją mieć.

Warto wspomnieć też o tym, że jeżeli sam lekarz nie ma ubezpieczenia OC, to bardzo prawdopodobne jest to, że zostanie ubezpieczony przez placówkę medyczną. w której został zatrudniony. Choć taka polisa nie jest obowiązkowa, ze względu na wykonywanie zawodu generującego mnóstwo sytuacji, w wyniku których może dojść do błędu lekarskiego, czego skutkiem będzie uraz zdrowotny, a nawet śmierć, dziś ubezpieczenie OC lekarskie posiada niemal każdy medyk.

Dlaczego każdy lekarz powinien mieć polisę OC? 

Przepisy nie od każdego lekarza wymagają posiadania indywidualnej polisy OC. Jednak pomimo tego, że jest to ubezpieczenie nie w każdym przypadku obowiązkowe warto zastanowić się nad zasadnością zakupu polisy – naprawdę warto, szczególnie  zawodach medycznych, w których ryzyko popełnienia fatalnego w skutkach błędu jest naprawdę duże. Ponadto polisa chroni nie tylko pacjenta przed konsekwencjami błędów lekarskich, ale również i medyka.Posiadając czynne OC zawodowe, medycy są chronieni przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów oraz przed wieloma innymi sytuacjami, jakie mogą ich spotkać w czasie prowadzonej praktyki medycznej. 

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Stawki za polisę OC są bardzo różne. Ich wysokość zależna jest od wielu czynników (specjalizacja, doświadczenie, lokalizacja, zakres praktyk medycznych), dlatego wybierając tę najlepszą, warto porównać oferty przynajmniej kilku firm.

Ubezpieczenie dla lekarzy jest bardzo ważne, dlatego nawet jeżeli prawo nie nakłada na medyka obowiązku posiadania czynnej polisy, to jednak warto by ten sam zdecydował się na jej wykupienie. Zapewni tym samym spokój zarówno sobie jak i swoim pacjentom.

Zuza

Kategorie

Archiwa