Ochrona prawna lekarza: Inwestycja w ubezpieczenie

Pomimo stale rozwijającej się wiedzy medycznej i technologii, ryzyko błędów medycznych wciąż pozostaje realne. Coraz częściej słyszymy o dramatycznych przypadkach, które kończą się dla pacjentów tragicznie z powodu niewłaściwej diagnozy, błędów proceduralnych czy zaniedbań. Co więcej, zwiększająca się świadomość pacjentów, dostęp do informacji i wszechobecność mediów społecznościowych sprawiają, że pacjenci