Site Loader

Jeśli Twój pobyt na terenie Polski jest legalny, ale z jakiegoś powodu nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – pamiętaj, że zawsze możesz ubezpieczyć się dobrowolnie. Jest to wręcz wysoce zalecane, ponieważ ubezpieczenie takie uchroni Cię przed poważnymi konsekwencjami finansowymi choroby, czy urazu – pamiętaj, że służba zdrowia jest w naszym kraju bezpłatna jedynie dla osób posiadających odpowiednią polisę.

Jeżeli nic nie wskazuje na to, byś w najbliższym czasie miał zostać objęty obowiązkową polisą, rekomendujemy, abyś wykupił dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca – dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób wywodzących się spoza Unii Europejskiej, zamieszkujących obecnie legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Stanowi ono zabezpieczenie na wypadek nagłej choroby, uszkodzenia ciała (np. złamania), a także innego rodzaju nieszczęśliwych wypadków oraz urazów. Aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca, wystarczy, że przedstawisz paszport oraz jeden z następujących dokumentów:

 • wizę pracowniczą
 • zezwolenie na zamieszkanie przez określony czas
 • zezwolenie na osiedlenie się
 • zezwolenie na pobyt rezydenta
 • zgodę na pobyt tolerowany.

Każdy z powyżej wymienionych dokumentów umożliwi Ci uzyskanie takiej polisy.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Pamiętaj, że, tak jak w przypadku każdej innej polisy, zakres ubezpieczenia może być inny w zależności od tego, na którego ubezpieczyciela ostatecznie się zdecydowałeś. W nawet najbardziej podstawowym wariancie, ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca zapewnić Ci powinno:

 • pokrycie kosztów udzielenia pomocy lekarskiej i hospitalizacji
 • pokrycie kosztów badań niezbędnych do postawienia prawidłowej diagnozy
 • pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej oraz transportu między placówkami
 • pokrycie kosztów przepisanych leków
 • pokrycie kosztów terapii komplikacji ciąży
 • pomoc stomatologa w ostrych dolegliwościach bólowych
 • w najgorszym wypadku transport zwłok do kraju pochodzenia.

Pamiętaj, że po jej wykupieniu polisa staje się ważna nie tylko na terytorium naszego kraju, ale całej strefy Schengen.

Czego NIE obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Oczywiście, istnieją także pewne kwestie, których ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca nie obejmuje. Musisz mieć to na uwadze, zanim wybierzesz konkretną ofertę ubezpieczenia. Pamiętaj bowiem, że każdy ubezpieczyciel może odrębnie zdefiniować listę takich wyjątków – szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej są to:

 • leczenie zdiagnozowanych wcześniej chorób, o których wiedziałeś, a które były przeciwwskazaniami do podróży do Polski.
 • zaostrzenia powikłań chorób przewlekłych (niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taką usługę w ramach droższego pakietu)
 • kosztów leczenia przez lekarza będącego członkiem Twojej rodziny
 • metod diagnostycznych i terapeutycznych nie wchodzących w skład niezbędnej natychmiastowo opieki lekarskiej
 • leczenia skutków nie poddania się obowiązkowym szczepieniom.

Niektórzy ubezpieczyciele wprowadzają też dodatkowe ograniczenia, takie, jak:

 • leczenie szkód i obrażeń wywołanych umyślnym działaniem ubezpieczonego (na przykład samoookaleczeń)
 • leczenie obrażeń doznanych pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych
 • leczenie szkód i obrażeń doznanych podczas wyścigów, rajdów samochodowych, lub w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

W takich sytuacjach możesz zostać zmuszony do sfinansowania całości lub części leczenia z własnej kieszeni. Ponownie podkreślamy, że szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi, zanim wybierzesz jakąkolwiek polisę.

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca a status uchodźcy

Status uchodźcy jest jedną z wielu możliwych sytuacji uprawniających Cię, byś uzyskał dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca. Zgłoś się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby poznać szczegóły oferty. Pamiętaj, że to od wewnętrznej polityki każdego z ubezpieczycieli zależy, na jakich zasadach możesz uzyskać tę polisę w takiej sytuacji.

Zuza

Kategorie

Archiwa