Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości – kluczowe ubezpieczenie dla profesjonalistów

Rynek nieruchomości to dziedzina, która charakteryzuje się dużym ryzykiem finansowym i prawnym. Pośrednicy nieruchomości pełnią kluczową rolę w procesie transakcji, pomagając nabywcom i sprzedawcom znaleźć idealne mieszkanie, dom lub lokal komercyjny. Jednakże, jak w każdej profesji, istnieje możliwość popełnienia błędów czy niedopatrzeń. Dlatego też, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)