Ubezpieczenie OC lekarzy – obowiązek czy dobra wola medyków?

Zawody medyczne obarczone są dużym ryzykiem. Istnieje sporo czynników, które mogą przyczynić się do tego, że pacjentom zostanie wyrządzona krzywda. Ze względu na wysokie ryzyko każdy medyk niezależnie od tego, czy jest do tego zobowiązany, czy też nie powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. To zabezpieczenie zarówno dla medyka, jak