Ubezpieczenie OC dla radcy prawnego – dlaczego warto?

W związku z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 roku każdy radca prawny, oraz zawód pokrewny ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonania czynności zawodowych. Obowiązek ten nie dotyczy radców prawnych, którzy nie wykonują zawodu. Rada okręgowej izby radców prawnych, właściwa dla miejsca zamieszkania