Biznes to szczególnie wrażliwy przedmiot ubezpieczenia. 
Działalność gospodarcza sama w sobie niesie ryzyko poniesienia straty, stąd ze szczególną troską spogląda się na poszczególne aspekty wymagające zabezpieczenia. Chciałoby się, by składka była niska, poziom zabezpieczenia wysoki i pewny. Niejednokrotnie jednak uwaga w zbyt wysokim stopniu skupia się na wysokości składki. Cena ubezpieczenia stanowi dla firmy koszt, stąd jest zwykle podstawowym kryterium wyboru oferty ubezpieczenia.
Chcemy Państwa zachęcić do spojrzenia na temat od drugiej strony.
Odpowiedź na pytanie: jakie ryzyka kryją się za działaniami naszej firmy? - stanowi podstawę do wybrania tych cech ubezpieczenia, które z Państwa punktu widzenia będą najistotniejsze. Z tym kapitałem zbudujemy ofertę dla Państwa, indywidualnie dopasowany pakiet ubezpieczeń w dwóch, trzech towarzystwach - porównawczo.

W ramach ubezpieczenia majątku możecie Państwo ubezpieczyć:

 1. Budynki i lokale w tym wynajmowane;
 2. Maszyny, urządzenia i wyposażenie elektryczne;
 3. Środki obrotowe;
 4. Wartości pieniężne;
 5. Nakłady inwestycyjne;
 6. Mienie osób trzecich;
 7. Mienie pracownicze.

Jak się przygotować do spotkania?

 1. Przygotować zestawienie majątku przeznaczonego do ubezpieczenia ze względu na jego wartość wg dwóch wariantów: wartości księgowej (wg faktur zakupu); wartości odtworzeniowej (odkupienie sprzętu nowego o tych samych parametrach) – te dane będą potrzebne do ustalenia sum ubezpieczenia;
 2. Ustalić najwyższą wartość środków obrotowych pozostających w ostatnim roku w firmie w ciągu jednego dnia.
 3. Oszacować koszt ewentualnego odtworzenia wnętrz w firmie  - dostosowania ich do funkcjonowania firmy na tym samym poziomie.

Samochody firmowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na standardowych zasadach.

Jak się przygotować do spotkania?

 1. Przygotować dowody rejestracyjne pojazdów – ewentualnie kopie. Pozwoli to na skalkulowanie nowej składki;
 2. Przygotować informacje o wysokości ostatniej składki, ostatniej zniżki, szkód samochodu w ostatnim roku ubezpieczenia – pozwoli to na porównawcze wyszukanie korzystnej oferty. 

Odpowiedzialność cywilna to ważny element ubezpieczenia biznesu. Stanowi zabezpieczenie finansowe w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzenia działalności lub w związku z posiadaniem przez firmę mienia spowodujecie Państwo szkodę osobie trzeciej za którą to szkodę Państwa firma będzie ponosiła odpowiedzialność cywilną, a poszkodowana osoba zgłosi się do Państwa z żądaniem odszkodowania za straty. Dotyczy to szkód powstałych na osobie lub majątku tych osób.

Jak się przygotować do spotkania?

 1. Rozważyć sytuacje, które mogłyby się zdarzyć w trakcie działań Państwa firmy lub w związku z posiadanym mieniem w których ktoś z zewnątrz mógłby odnieść obrażenia (na osobie lub na majątku).
 2.  Zadać sobie kilka pytań:

Czy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem pracy firmy lub pracownika może powstać szkoda?

Czy w trakcie pracy pracownicy mogą ulec wypadkowi przy pracy?

Czy wynajmując lokal/nieruchomość jest ryzyko jego uszkodzenia?

Czy firma korzysta z usług podwykonawców, którzy mogliby w trakcie wykonania zlecenia wyrządzić szkodę komuś z zewnątrz?

Czy firma wytwarza lub wprowadza na rynek produkt?

Istnieje szereg zawodów, które mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – np. adwokat, radca prawny, notariusz, doradca podatkowy, multiagent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy itd., a także szereg zawodów, którym dedykowane są specjalistyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - np. lekarz, farmaceuta, nauczyciel, księgowy.

Dlaczego mielibyście Państwo myśleć o ubezpieczeniach dla swoich pracowników?

Powodów jest wiele, jednak najistotniejsze dla Państwa mogą być korzyści dla Pracodawcy:

 1. Lojalność pracownika – ubezpieczenie stanowi  element przywiązania do pracodawcy. 60-100zł podwyżki nie zachwyci pracownika, ale darmowe badania lekarskie, wygodne wizyty u lekarza, czy odszkodowanie za złamaną rękę, czy urodzenie dziecka a także świadomość, zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci jest już wymierną korzyścią. Taki bonus daje satysfakcję.
 2. W przypadku ubezpieczenia na życie przy spełnieniu określonych kryteriów –  możecie  sobie Państwo zapewnić zwolnienie z obowiązku wypłaty świadczenia pośmiertnego rodzinie pracownika w przypadku tego nieszczęśliwego zdarzenia – zachęcam do konsultacji z księgowością w tej sprawie.
 3. W przypadku opieki medycznej – ułatwiony dostęp do opieki medycznej sprawia, że pracownik elastycznie umawia się z lekarzem – zmniejsza się ilość wolnych godzin z tytułu wyjścia do lekarza (pracownicy infolinii sami organizują spotkanie w dogodnym dla pracownika terminie), ubezpieczenie obejmuje koszty badań okresowych, macie Państwo zadowolonych i zdrowych pracowników – co niewątpliwie wpływa na wydajność i efektywność w pracy.
 4. Przy spełnieniu określonych kryteriów koszty ubezpieczeń w całości lub w części możecie Państwo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów – co warto skonsultować z księgowością..

Proszę pamiętać, że dając swoim pracownikiem dostęp do ubezpieczenia  grupowego – dajecie im dostęp do czasem jedynej ochrony ubezpieczeniowej za składkę, które nie otrzymają indywidualnie  w żadnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Co jest ważne?

 1. Grupowe ubezpieczenie wypadkowo-rodzinne . Dostępne dla Państwa już w sytuacji kiedy macie Państwo 3 pracowników. To zestaw ryzyk związanych ze śmiercią, ale też wypadkami przy pracy,  połamanymi kończynami, narodzinami dziecka, czy śmiercią rodziców/teściów a także odszkodowanie za pobyt w szpitalu.
 1. Opieka medyczna – jest elementem ubezpieczeń zdrowotnych dostępnym w ramach ubezpieczeń grupowych. Państwa Pracownicy – otrzymują bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów oraz na badania specjalistyczne w dogodnych dla nich terminach w ramach jednej miesięcznej składki. Istnieje szereg pakietów dostępnych w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych -  pomożemy wybrać najlepszy dla Państwa pracowników
 1.  Plany emerytalne – dające możliwość w ramach bonusu dla Pracownika pomóc mu w gromadzeniu kapitału na emeryturę w zorganizowany sposób. Istnieje szereg możliwości na budowanie takiego planu, który może stanowić fantastyczny bonus, ale też element troski o kapitał emerytalny.

Wraz ze wzrostem świadomości prawnej rośnie potrzeba konsultacji z prawnikiem spraw związanych z działalnością firmy. Jeśli nie macie Państwo prawnika w swojej firmie, a chcielibyście zabezpieczyć sobie sprawną pomoc w awaryjnej sytuacji – ubezpieczenie ochrony porady lub ochrony prawnej może zapewnić:

 1. Konsultację prawną;
 2. Wzory dokumentów stosownych do sytuacji;
 3. Informację o umiejscowieniu stosownych sądów;

Odrębnym aspektem jest możliwość Ochrony Prawnej Wierzytelności – w ramach tej odpowiedzialności towarzystwo ubezpieczeniowe wspiera Państwa starania o powrót płynności finansowej udostępniając miękką windykację należności  przez profesjonalną firmę  windykacyjną. Czasem wystarczy wezwanie do zapłaty skierowane przez prawnika, by przekonać  opornego dłużnika do zapłaty należności.

 

Ubezpieczenia biznesu EMIWO

 
 
Problem z ubezpieczeniem polega na tym, że nie można go kupić gdy jest potrzebne. Musisz je wykupić wierząc, że nie będziesz go potrzebować. Ubezpieczenie to spokojna głowa po prostu.- R.I.Kiyosaki .
 

Emiwo - Multiagencja Ubezpieczeniowa

Rejestr Agentów KNF: 11214449/A

 

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia indywidualne
Indywidualne
 
Ubezpieczenia biznesu
Biznesu
 
Ubezpieczenia rolnictwa
Rolnictwa
 
Ubezpieczenia madycyny
Medycyny
 

Adres

70-340 Szczecin
al. Bohaterów Warszawy 34/35
wejście od Notariusza , I piętro

tel: +48 502 774 795

e-mail: ubezpieczenia@emiwo.pl

Strony powiązane


JoomShaper